We've detected that the default language of your webbrowser is not the same as our website. You can translate our website by choosing your preferred language from the dropdown.
+31 (0)24 377 34 95
info@wibeco.nl

Disclaimer

Wibeco Vastgoed B.V. (Kamer van Koophandel: 10020572), hierna te noemen Wibeco Vastgoed B.V., verleent u hierbij toegang tot wibeco.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Wibeco Vastgoed B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Wibeco Vastgoed B.V. spant zich in om de inhoud van wibeco.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op wibeco.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wibeco Vastgoed B.V.

In het bijzonder zijn alle prijzen op wibeco.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op wibeco.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wibeco Vastgoed B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wibeco Vastgoed B.V. en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wibeco Vastgoed B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Volg ons op Social Media!

Woonruimtes, handige tips en meer in jouw mailbox!